مدل آرایش چشم ها را اگر متناسب با مدل چشم ها انتخاب کنیم واقعا در زیبایی ما تاثیر خواهد داشت و آرایشگر های حرفه ای همیشه این نکات را مد نظر دارند. حتما شما هم تجربه کرده‌ایدکه خط چشم کشیدن همیشه شما را زیبا نمی‌کند و با قرار دادن این خطوط در جای نادرست خود شما نمی‌توانید نتیجه دلخواه را به دست بیاورید.

آموزش آرایش چشم متناسب با مدل چشم ها

مدل طراحی جدید ناخن فرنچ و مانیکور پاییزی

آموزش آرایش چشم متناسب با مدل چشم ها

آموزش آرایش چشم متناسب با مدل چشم ها

آموزش آرایش چشم متناسب با مدل چشم ها

آموزش آرایش چشم متناسب با مدل چشم ها

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

14