اتوبوس مدرسه ای که تبدیل به خانه شد!

اتوبوس مدرسه ای که در تصویر زیر میبینید متعلق به فردی به نام اشمیت است.او ساکن کالیفرنیاست و این اتوبوس را در سال ۱۹۹۰ خریداری کرد و مدتی زندگی خود را با راننده اتوبوس بودن سپری کرد اما به تازگی به علت اینکه میخواهد به سفر برورد برای راحتی خود در مسیر طولانی که قرار است سپری کند تصمیم گرفت اتوبوس خود را تبدیل به یک خانه کند.در ادامه تصاویر مربوط به قبل و بعد از تبدیل اتوبوس را مشاهده خواهید کرد.

اتوبوس مدرسه ای که تبدیل به خانه شد!

اتوبوس مدرسه ای که تبدیل به خانه شد!

اتوبوس مدرسه ای که تبدیل به خانه شد!

اتوبوس مدرسه ای که تبدیل به خانه شد!

اتوبوس مدرسه ای که تبدیل به خانه شد!

اتوبوس مدرسه ای که تبدیل به خانه شد!

اتوبوس مدرسه ای که تبدیل به خانه شد!

اتوبوس مدرسه ای که تبدیل به خانه شد!

اتوبوس مدرسه ای که تبدیل به خانه شد!

اتوبوس مدرسه ای که تبدیل به خانه شد!

اتوبوس مدرسه ای که تبدیل به خانه شد!

اتوبوس مدرسه ای که تبدیل به خانه شد!

اتوبوس مدرسه ای که تبدیل به خانه شد!

اتوبوس مدرسه ای که تبدیل به خانه شد!

اتوبوس مدرسه ای که تبدیل به خانه شد!

اتوبوس مدرسه ای که تبدیل به خانه شد!

اتوبوس مدرسه ای که تبدیل به خانه شد!

اتوبوس مدرسه ای که تبدیل به خانه شد!

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

67