اموزش تزیین گیره سر با پارچه نمدی

 

اموزش تزیین گیره سر با پارچه نمدی

تزیین تل و گیر دخترانه
با پارچه های نمدی گیره های سر ساده تان را تزیین کنید.
لوازم مورد نیاز برای درست کردن گیره مو گلدار :
پارچه نمدی رنگی
سوزن و نخ
مروارید و سنگ های رنگی
چسب مایع
گیره مو ساده

آموزش درست کردن گیره مو گلدار :
ابتدا پارچه نمدی را به شکل دایره های متوسطی ببرید.
از وسط قسمت بریده شده را تا کرده و با نخ و سوزن مطابق تصویر زیر لبه بیرونی را کوک بزنید.

اموزش تزیین گیره سر با پارچه نمدی

بریدن دایره نمدی به اندازه دلخواه و به صورت تازدن به شکل نیم دایره

 

اموزش تزیین گیره سر با پارچه نمدی

دوختن نیم دایره به صورت شکل بالا
مطابق شکل انتهای نخ را بکشید تا نیم دایره نمدی حالت گلبرگ به خودش بگیرد . سپس در ادامه این کار را برای گلبرگ های بعدی هم انجام دهید.

 

اموزش تزیین گیره سر با پارچه نمدی

جمع کردن دوخت های دور نیمدایره

 

اموزش تزیین گیره سر با پارچه نمدی

چسباندن گلبرگ های ریز آماده به همدیگر
بعد از اتمام کار انتهای نخ را گره بزنید.

 

اموزش تزیین گیره سر با پارچه نمدی

بعد از اتمام کار نخ ها را گره زده

 

اموزش تزیین گیره سر با پارچه نمدی

آماده کردن گل های سه گلبرگ و پنج گلبرگ
بعد از اتمام کار وسط گل های نمدی را با مروارید و سنگ های رنگی تزیین کنید.

 

اموزش تزیین گیره سر با پارچه نمدی

دوخت مروارید و منجوق وسط گلبرگ ها

 

اموزش تزیین گیره سر با پارچه نمدی

دوخت بیشتر منجوق و مروارید وسط گل بزرگ
بعد از آماده شدن گل ها با چسب مایع به گیره مو بچسبانید.

 

اموزش تزیین گیره سر با پارچه نمدی

بعد از اتمام کار گل ها را روی گیر بچسبانید

اموزش تزیین گیره سر با پارچه نمدی

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

88