اموزش درست کردن گل رز با کاغذ کشی

نحوه درست کردن گل رز با کاغذ کشی به صورت تصویری آشنا شوید.

 

اموزش درست کردن گل رز با کاغذ کشی

با نحوه ساخت گل با کاغذ کشی به صورت تصویری آشنا شوید

 

اموزش درست کردن گل رز با کاغذ کشی

تصاویر مدل الگوهای گل رز با کاغذ کشی

 

اموزش درست کردن گل رز با کاغذ کشی

الگوهای کوچکتر را به اطراف غنچه با نخ می پیچانیم

 

اموزش درست کردن گل رز با کاغذ کشی

به ترتیب الگوهای بزرگتر را می پیچانیم این کار را ادامه می دهیم تا گلبرگ های کوچکتر تمام شود

 

اموزش درست کردن گل رز با کاغذ کشی

اموزش درست کردن گل رز با کاغذ کشی

لبه های دو سه ردیف آخر گلبرگ ها را به طرف بیرون حالت بدهید

 

اموزش درست کردن گل رز با کاغذ کشی

اموزش درست کردن گل رز با کاغذ کشی

گلبرگ های حالت داده شده را هم می پیچیم و در آخر نوار گاترین را اطراف ساقه می پیچیم

اموزش درست کردن گل رز با کاغذ کشی

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

16