آکادیا که برای سال ۲۰۱۷ تماماً نو می‌شود به جی ام سی کمک می‌کند تا تمایزی بین یوکان و بوک انکلیو در نمایندگی‌ها قائل شوند. ابعاد کوچک این خودرو به معنی کاهش وزن زیاد است که به شتاب گیری بهتر و افزایش بهره‌وری در مصرف سوخت کمک شایانی می‌کند. علیرغم ابعاد کوچک، آکادیا هنوز هم قول حمل ۷ سرنشین را در ۳ ردیف می‌دهد

بهترین و مهمترین ماشین های سال 2017 و بعد از آن

بهترین و مهمترین ماشین های سال ۲۰۱۷ و بعد از آن

بهترین و مهمترین ماشین های سال 2017 و بعد از آن

بهترین و مهمترین ماشین های سال 2017 و بعد از آن

بهترین و مهمترین ماشین های سال 2017 و بعد از آن

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

64