تابلویی از جنس نان تست!

از هنرمندی خواسته شد برای گشایش یک کارخانه نان اثری را ترتیب دهد . پس از چند ماه اون با ایده گرفتن از آثار هنری تصمیم گرفت تابلوی غول آسای هنری خلق کند که از ۱۰۶۴ قطعه نان تست تهیه شده است.یک تیم بزرگ حدود ۵۰ ساعت برای ساخت این تابلو فعالیت کردند و شماردن تعداد لازم . خشک کردن قطعات نان هم برای خودش زحمتی مجزا داشت.در پایان اثر خلق شده تابلویی است که شما در تصاویر زیر مشاهده میکنید.

تابلویی از جنس نان تست!

تابلویی از جنس نان تست!

تابلویی از جنس نان تست!

تابلویی از جنس نان تست!

تابلویی از جنس نان تست!

تابلویی از جنس نان تست!

تابلویی از جنس نان تست!

تابلویی از جنس نان تست!

تابلویی از جنس نان تست!

تابلویی از جنس نان تست!

تابلویی از جنس نان تست!

تابلویی از جنس نان تست!

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

58