تحول لوگو و مارک برترین های جهان از قدیم تا امروز!(۱)

برترین برند ها و سایت های جهان از گذشته تا امروز مارک و نشانشان تغییر کرده است.در سری اول به تغییر  لوگوی اولیه و آخرین تغییرات آن ها در این سال ها می نگریم.

تحول لوگو و مارک برترین های جهان از قدیم تا امروز!(1)

تحول لوگو و مارک برترین های جهان از قدیم تا امروز!(۱)

تحول لوگو و مارک برترین های جهان از قدیم تا امروز!(1)

تحول لوگو و مارک برترین های جهان از قدیم تا امروز!(۱)

تحول لوگو و مارک برترین های جهان از قدیم تا امروز!(1)

تحول لوگو و مارک برترین های جهان از قدیم تا امروز!(۱)

تحول لوگو و مارک برترین های جهان از قدیم تا امروز!(1)

تحول لوگو و مارک برترین های جهان از قدیم تا امروز!(۱)

تحول لوگو و مارک برترین های جهان از قدیم تا امروز!(1)

تحول لوگو و مارک برترین های جهان از قدیم تا امروز!(۱)

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

30