در غرب بانکوک در تایلند استانی به نام کانچانابوری وجود دارد. در این استان یکی از جالب ترین معبدها به نام معبد ببرها ساخته شده است. در ادامه زندگی کارکنان این معبد با این ببر ها را مشاهده می کنید.

تصاویری جالب از معبد ببرها در تایلند

تصاویری جالب از معبد ببرها در تایلند

تصاویری جالب از معبد ببرها در تایلند

تصاویری جالب از معبد ببرها در تایلند

تصاویری جالب از معبد ببرها در تایلند

تصاویری جالب از معبد ببرها در تایلند

تصاویری جالب از معبد ببرها در تایلند

تصاویری جالب از معبد ببرها در تایلند

تصاویری جالب از معبد ببرها در تایلند

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

35