تصاویری از سگ سوپراستاری که همیشه زبانش بیرون است!

این سگ به اسم کوما یک سگ سوپر استار است که فک پایین او کمی جلو آمده و معمولا زبانش بیرون از دهانش است و چهره با نمک و زیبا دارد.کوما در زبان چینی به معنی خرس است!

تصاویری از سگ سوپراستاری که همیشه زبانش بیرون است!

تصاویری از سگ سوپراستاری که همیشه زبانش بیرون است!

تصاویری از سگ سوپراستاری که همیشه زبانش بیرون است!

تصاویری از سگ سوپراستاری که همیشه زبانش بیرون است!

تصاویری از سگ سوپراستاری که همیشه زبانش بیرون است!

تصاویری از سگ سوپراستاری که همیشه زبانش بیرون است!

تصاویری از سگ سوپراستاری که همیشه زبانش بیرون است!

تصاویری از سگ سوپراستاری که همیشه زبانش بیرون است!

تصاویری از سگ سوپراستاری که همیشه زبانش بیرون است!

تصاویری از سگ سوپراستاری که همیشه زبانش بیرون است!

تصاویری از سگ سوپراستاری که همیشه زبانش بیرون است!

تصاویری از سگ سوپراستاری که همیشه زبانش بیرون است!

تصاویری از سگ سوپراستاری که همیشه زبانش بیرون است!

تصاویری از سگ سوپراستاری که همیشه زبانش بیرون است!

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

29