در هفته مد خیابانی در نیویورک که به مرسدس هم معروف است انواع تیپ های جذاب را در مردان شاهد بودیم که در خیابان ها رژه مد می رفتند

تصاویر بهترین تیپ ها در مد خیابانی مردانه نیویورک

تصاویر بهترین تیپ ها در مد خیابانی مردانه نیویورک

تصاویر بهترین تیپ ها در مد خیابانی مردانه نیویورک

تصاویر بهترین تیپ ها در مد خیابانی مردانه نیویورک

تصاویر بهترین تیپ ها در مد خیابانی مردانه نیویورک

تصاویر بهترین تیپ ها در مد خیابانی مردانه نیویورک

تصاویر بهترین تیپ ها در مد خیابانی مردانه نیویورک

تصاویر بهترین تیپ ها در مد خیابانی مردانه نیویورک

تصاویر بهترین تیپ ها در مد خیابانی مردانه نیویورک

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

39