این روزها هوا بسیار گرم و طاقت فرسا شده است. مسئولان باغ وحش بیوپارک والنسیا در اسپانیا در ابتکاری بامزه به حیوانات این باغ وحش بستنی یخی دادند که حیوانات نیز بسیار استقبال کردند.

تصاویر جالب و بامزه حیوانات در حال خوردن بستنی یخی

تصاویر جالب و بامزه حیوانات در حال خوردن بستنی یخی

تصاویر جالب و بامزه حیوانات در حال خوردن بستنی یخی

تصاویر جالب و بامزه حیوانات در حال خوردن بستنی یخی

تصاویر جالب و بامزه حیوانات در حال خوردن بستنی یخی

تصاویر جالب و بامزه حیوانات در حال خوردن بستنی یخی

تصاویر جالب و بامزه حیوانات در حال خوردن بستنی یخی

تصاویر جالب و بامزه حیوانات در حال خوردن بستنی یخی

تصاویر جالب و بامزه حیوانات در حال خوردن بستنی یخی

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

1