احسان خواجه امیری در سال ۸۳ وقتی تنها ۲۰ سال داشت با همسرش لیلا ربانی آشنا میشود اما برای ازدواج چون خیلی زود بود ۵ سال صبر کردند در سال اول آشنایی خانواده ها با یکدیگری در ارتباطو رفت آمد میکردند و سپس با آشنایی کامل با یکدیگری ازدواج کردند !

تصاویر جدید احسان خواجه امیری با همسرش لیلا ربانی

تصاویر جدید احسان خواجه امیری با همسرش لیلا ربانی

تصاویر جدید احسان خواجه امیری با همسرش لیلا ربانی

تصاویر جدید احسان خواجه امیری با همسرش لیلا ربانی

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

17