داستان سریال چرخ و فلک پیرامون تاثیر اعمال انسان بر روی زندگی روزمره او است و اینکه تقاص در همین دنیاست و هر عملی که ما انجام می دهیم نتیجه اش به خودمان باز می گردد. این سریال داستان‌هایی را از طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی و شکل ارتباط میان مردم روایت می‌کند و مثل اغلب کارهایی که توسط طالب زاده نگارش می شود پرلوکیشن است و همه تصاویر در استان تهران ضبط خواهد شد.

تصاویر جدید بازیگران سریال چرخ و فلک

تصاویر جدید بازیگران سریال چرخ و فلک

تصاویر جدید بازیگران سریال چرخ و فلک

تصاویر جدید بازیگران سریال چرخ و فلک

تصاویر جدید بازیگران سریال چرخ و فلک

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

88