برج آزادی در ا یران، نمونه ‌ای از نماد و نشانه‌های شهری به طراحی و اجرای حسین امانت است که معماری شاخص آن، تلفیق طاق‌های معماری قبل و بعد از اسلام و تبدیل آن به نمادی زیبا به لحاظ معماری است. در این طرح، معمار حتی به جزئیات اجرای بنا و نحوه چیدمان سنگ‌های نماد دقت وافری مبذول داشته تا در نهایت جز جز اجزا به کل واحدی بدل گردند

تصاویر جدید برج زیبای آزادی

تصاویر جدید برج زیبای آزادی

تصاویر جدید برج زیبای آزادی

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

74