روناک یونسی بازیگر کشورمان که سفری به آمریکا کرده است, با انتشار عکس و متنی صفحه شخصی اش را بروز کرد.در خبرهای متعددی آمده بود که این بازیگر به آمریکا مهاجرت کرده که این خبر با واکنش روناک یونسی همراه شده است

تصاویر جدید روناک یونسی و همسرش در آمریکا

تصاویر جدید روناک یونسی و همسرش در آمریکا

تصاویر جدید روناک یونسی و همسرش در آمریکا

تصاویر جدید روناک یونسی و همسرش در آمریکا

تصاویر جدید روناک یونسی و همسرش در آمریکا

تصاویر جدید روناک یونسی و همسرش در آمریکا

تصاویر جدید روناک یونسی و همسرش در آمریکا

تصاویر جدید روناک یونسی و همسرش در آمریکا

تصاویر جدید روناک یونسی و همسرش در آمریکا

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

25