از ۷۵ میلیون نفر جمعیت ایرانی که در این سرزمین پهناور زندگی می کنند یک مجموعه عکس تهیه شده است که با هم آن را به تماشا می نشینیم. همه ما در طول زندگی روزمره خود در شهر یا روستای خودمان در محل کار، مسیر خانه و …. خلاصه همه جا با صحنه ها و اتفاقاتی رو به رو میشویم شاید خیلی مهم نباشد ولی لحظه ای ما را به توقف و نگاه عمیق وا می‌دارد. که همیشه پس از آن به سادگی از آن عبور می‌کنیم.

تصاویر جدید زندگی مردم سرزمین ایران عزیز

تصاویر جدید زندگی مردم سرزمین ایران عزیز

تصاویر جدید زندگی مردم سرزمین ایران عزیز

تصاویر جدید زندگی مردم سرزمین ایران عزیز

تصاویر جدید زندگی مردم سرزمین ایران عزیز

تصاویر جدید زندگی مردم سرزمین ایران عزیز

تصاویر جدید زندگی مردم سرزمین ایران عزیز

تصاویر جدید زندگی مردم سرزمین ایران عزیز

تصاویر جدید زندگی مردم سرزمین ایران عزیز

تصاویر جدید زندگی مردم سرزمین ایران عزیز

تصاویر جدید زندگی مردم سرزمین ایران عزیز

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

12