مراسم افطاری سیمای مهر به دعوت سید محمود رضوی با حضور جمعی از هنرمندان شب گذشته در مدرسه دارالفنون برگزار شد ، با ما همراه شوید ………..

تصاویر جدید هنرمندان در مراسم افطاری سیمای مهر

تصاویر جدید هنرمندان در مراسم افطاری سیمای مهر

تصاویر جدید هنرمندان در مراسم افطاری سیمای مهر

تصاویر جدید هنرمندان در مراسم افطاری سیمای مهر

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

مطالب پیشنهادی ما
57