دختران نروژی باید به خدمت سربازی بروند و این قانون از سال ۲۰۱۴ به اجرا گذاشته شده است و دختران را درگیر کرده است.تصاویری از گذراندن خدمت سربازی دختران نروژی را می بینید. نروژ اولین کشور اروپایی است که در آن زنان نیز مانند مران ملزم به انجام خدمت نظامی در ارتش در زمان صلح هستند؛ این کشور قانون خدمت سربازی زنان را در سال ۲۰۱۴ به تصویب رساند و از سال گذشته اجرای آن را آغاز کرد.

تصاویر دختران زیبای نروژی در خدمت سربازی اجباری

تصاویر مجسمه های سرامیک بسیار زیبا و ظریف را ببینید

تصاویر دختران زیبای نروژی در خدمت سربازی اجباری

تصاویر دختران زیبای نروژی در خدمت سربازی اجباری

تصاویر دختران زیبای نروژی در خدمت سربازی اجباری

تصاویر دختران زیبای نروژی در خدمت سربازی اجباری

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

76