این دختر یک سوپر مدل ۱۷ ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و  بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند.لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از ۱۰ سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان ۲۰۱۱ شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد ۱۲ آپریل سال ۱۹۹۴ است.

تصاویر دختر 17 ساله زیباترین سوپر مدل جهان

تصاویر دختر ۱۷ ساله زیباترین سوپر مدل جهان

تصاویر دختر 17 ساله زیباترین سوپر مدل جهان

تصاویر دختر ۱۷ ساله زیباترین سوپر مدل جهان

تصاویر دختر 17 ساله زیباترین سوپر مدل جهان

تصاویر دختر ۱۷ ساله زیباترین سوپر مدل جهان

تصاویر دختر 17 ساله زیباترین سوپر مدل جهان

تصاویر دختر ۱۷ ساله زیباترین سوپر مدل جهان

تصاویر دختر 17 ساله زیباترین سوپر مدل جهان

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

61