نبرد سم جنگی میان انگستان و فرانسه با آلمان در جنگ جهانی در سال ۱۹۱۶ بود که در آخر شکست آلمان انجامید. به تازگی تصاویری از کمیاب و دیده نشده از زندگی سربازهای این جنگ در سنگرها منتشر شده است. این تصاویر که مربوط ۱۰۰ سال پیش است را از دست ندهید.

تصاویر دیدنی و کمیاب نبرد سم در جنگ جهانی اول

تصاویر دیدنی و کمیاب نبرد سم در جنگ جهانی اول

تصاویر دیدنی و کمیاب نبرد سم در جنگ جهانی اول

تصاویر دیدنی و کمیاب نبرد سم در جنگ جهانی اول

تصاویر دیدنی و کمیاب نبرد سم در جنگ جهانی اول

تصاویر دیدنی و کمیاب نبرد سم در جنگ جهانی اول

تصاویر دیدنی و کمیاب نبرد سم در جنگ جهانی اول

تصاویر دیدنی و کمیاب نبرد سم در جنگ جهانی اول

تصاویر دیدنی و کمیاب نبرد سم در جنگ جهانی اول

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

23