زنان تک تیرانداز در جنگ جهانی دوم عاملی برای مرگ سربازان نازی بودند و برای کشور خود یعنی روسیه می جنگیدند. پس از آنکه در سال ۱۹۴۱ و در جریان جنگ جهانی دوم ارتش آلمان نازی به خاک شوروی حمله کرد صدها هزار نفر از زنان برای پیوستن به ارتش این کشور اعلام آمادگی کردند.

تصاویر زنان تک تیرانداز جنگ جهانی دوم را ببینید

تصاویر زنان تک تیرانداز جنگ جهانی دوم را ببینید

تصاویر زنان تک تیرانداز جنگ جهانی دوم را ببینید

تصاویر زنان تک تیرانداز جنگ جهانی دوم را ببینید

تصاویر زنان تک تیرانداز جنگ جهانی دوم را ببینید

تصاویر زنان تک تیرانداز جنگ جهانی دوم را ببینید

تصاویر زنان تک تیرانداز جنگ جهانی دوم را ببینید

تصاویر زنان تک تیرانداز جنگ جهانی دوم را ببینید

تصاویر زنان تک تیرانداز جنگ جهانی دوم را ببینید

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

14