ناوهای بسیار بزرگی توسط کشورهای پیشرفته ساخته و به آب انداخته شده است . به طوری که روی عرشه ی این ناوها مانند شهری بزرگ است.

تصاویر زیبا از ناوها در دریاها و اقیانوس ها

تصاویر زیبا از ناوها در دریاها و اقیانوس ها

تصاویر زیبا از ناوها در دریاها و اقیانوس ها

تصاویر زیبا از ناوها در دریاها و اقیانوس ها

تصاویر زیبا از ناوها در دریاها و اقیانوس ها

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

88