زندان کوچک در مانیل فیلیپین قرار دارد که ۵ برابر بیشتر از ظرفیتش در آن زندانی قرار دارد! این زندان میزبان ۳۸۰۰ نفر زندانی است که در شرایطی عجیب در کنار هم حبس شده اند.

تصاویر شلوغ ترین و عجیب ترین زندان دنیا در فیلیپین

تصاویر شلوغ ترین و عجیب ترین زندان دنیا در فیلیپین

تصاویر شلوغ ترین و عجیب ترین زندان دنیا در فیلیپین

تصاویر شلوغ ترین و عجیب ترین زندان دنیا در فیلیپین

تصاویر شلوغ ترین و عجیب ترین زندان دنیا در فیلیپین

تصاویر شلوغ ترین و عجیب ترین زندان دنیا در فیلیپین

تصاویر شلوغ ترین و عجیب ترین زندان دنیا در فیلیپین

تصاویر شلوغ ترین و عجیب ترین زندان دنیا در فیلیپین

تصاویر شلوغ ترین و عجیب ترین زندان دنیا در فیلیپین

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

97