هند سرزمین هفتاد و دو ملت است و پر است از رسم و رسومات خاص برای هر چیزی و این بار ما به سراغ مراسم عروسی در هند رفته ایم . مراسم عروسی در هند بر اساس برخی قوانین و مقررات اداره می شود. در اکثر عروسی های هندی، عروسی مذهبی دنبال می شود.

تصاویر مراسم عروسی در هندوستان

تصاویر مراسم عروسی در هندوستان

تصاویر مراسم عروسی در هندوستان

تصاویر مراسم عروسی در هندوستان

تصاویر مراسم عروسی در هندوستان

تصاویر مراسم عروسی در هندوستان

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

87