در کرانه های غربی ترکیه سنتی قدیمی وجود دارد که طی آن یک بار در سال شتر های نر عظیم الجثه را از دهکده های مختلف به میدانی می‌آورند تا در یک مراسم پر تماشاچی به جنگ و کشتی با یکدیگر بپردازند.

تصاویر مسابقات جالب کشتی شتر ها در ترکیه

تصاویر مسابقات جالب کشتی شتر ها در ترکیه

تصاویر مسابقات جالب کشتی شتر ها در ترکیه

تصاویر مسابقات جالب کشتی شتر ها در ترکیه

تصاویر مسابقات جالب کشتی شتر ها در ترکیه

تصاویر مسابقات جالب کشتی شتر ها در ترکیه

تصاویر مسابقات جالب کشتی شتر ها در ترکیه

تصاویر مسابقات جالب کشتی شتر ها در ترکیه

تصاویر مسابقات جالب کشتی شتر ها در ترکیه

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

65