شهرام ناظری و پسرش در فضای برج میلاد حالت خاصی از موسیقی سنتی را اجرا کردند که همگان را مثل همیشه به تحسین واداشت. هوای تابستانی نیمۀ مردادماه، جان می‌دهد برای گوش سپردن ‌به نوای خوش سازهایی که دست‌های هنرمندان، سکوت آن را با همنوازی باشکوه خود می‌شکنند.

تصاویر هنرنمایی شهرام ناظری و پسرش در برج میلاد

تصاویر هنرنمایی شهرام ناظری و پسرش در برج میلاد

تصاویر هنرنمایی شهرام ناظری و پسرش در برج میلاد

تصاویر هنرنمایی شهرام ناظری و پسرش در برج میلاد

تصاویر هنرنمایی شهرام ناظری و پسرش در برج میلاد

تصاویر هنرنمایی شهرام ناظری و پسرش در برج میلاد

تصاویر هنرنمایی شهرام ناظری و پسرش در برج میلاد

تصاویر هنرنمایی شهرام ناظری و پسرش در برج میلاد

تصاویر هنرنمایی شهرام ناظری و پسرش در برج میلاد

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

1