یک دستگاه پورشه با یک دستگاه وانت پیکان به شدت برخورد کرد و آسیب زیادی به آن وارد شد.

تصویر دلخراش تصادف عجیب پورشه با پیکان وانت

تصویر دلخراش تصادف عجیب پورشه با پیکان وانت

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

34