تماشاگران بازیکن‌نما تیم‌ ملی والیبال ایران

تماشاگران دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا با ظاهری  متفاوت و با ماسک هایی با چهره بازیکنان تیم ملی والیبال در سالن مسابقه حضور دارند.

تماشاگران بازیکن‌نما تیم‌ ملی والیبال ایران

تماشاگران بازیکن‌نما تیم‌ ملی والیبال ایران

تماشاگران بازیکن‌نما تیم‌ ملی والیبال ایران

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

24