تینا آخوندتبار در مراسم اکران فیلم «آتیش بازی»

تینا آخوندتبار در مراسم اکران فیلم «آتیش بازی». خداروشکر کبودی چشم تینا خیلی سریع بهبود یافته است و اثری از آن چشم خون گرفته باقی نمانده است.

تینا آخوندتبار در مراسم اکران فیلم «آتیش بازی»

تینا آخوندتبار در مراسم اکران فیلم «آتیش بازی»

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

6