جان دادن در چند قدمی بیمارستان

عصر امروز دختر جوانی در اثر تصادف در مقابل بیمارستان سجاد دچار ضربه مغزی شد, مدیران بیمارستان انتقال مصدوم را وظیفه آمبولانس دانسته و از انتقال وی امتناع کردند.انتقال مصدوم پس از ۲۰ دقیقه توسط پرسنل بیمارستان انجام شد.وضعیت این مصدوم نامعلوم است.
جان دادن در چند قدمی بیمارستان (18+)جان دادن در چند قدمی بیمارستان (18+)جان دادن در چند قدمی بیمارستان (18+)جان دادن در چند قدمی بیمارستان (18+)جان دادن در چند قدمی بیمارستان (18+)جان دادن در چند قدمی بیمارستان (18+)
جان دادن در چند قدمی بیمارستان (18+)جان دادن در چند قدمی بیمارستان (18+)جان دادن در چند قدمی بیمارستان (18+)
دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

53