ساره بیات در عادت نمی کنیم ایفاگر نقش مهتاب است. زنی تحصیل کرده که استاد دانشگاه است . و مشکلاتی با همسر خود دارد این جاست که دیگر طبقه و تحصیل و سواد کاری نمی توانند بکنند. حرف از عاطفه است و حفظ زندگی خانوادگی. این وضعیت عاطفی بغرنج می تواند روشنفکرترین آدم ها را به واکنشی سنتی وادارد. ساره بیات با ایفای نقشی متفاوت به سبکی متفاوت توانسته تجربه مهمی را در کارنامه اش ثبت کند.

جدیدترین و زیباترین تصاویر ساره بیات

زیباترین و جدیدترین تصاویر بازیگران و ستاره های ایرانی در شهریور ماه

جدیدترین و زیباترین تصاویر ساره بیات

جدیدترین و زیباترین تصاویر ساره بیات

جدیدترین و زیباترین تصاویر ساره بیات

جدیدترین و زیباترین تصاویر ساره بیات

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

48