جدیدترین عکس نوشته های غمگین و عاشقانه پاییزی جدیدترین عکس نوشته های غمگین و عاشقانه پاییزی

 واســه دل بـــریـــدن از مَــــن دیـــره

مــــنـــو عاشق خــــودت کــــردی تـــــو

خـــیـــلـــی وقـــتـــه که بِـــت عـــادت کَــــردم

بـــا تـــو مـــی بـــیـــنـــم هَــــمــــه دنــــیـــا رو…

ـــو بـــرام مِـــثـــه نـــفـــس مـــیـــمـــونـــی

زندگی مـــن بــــه تــــو وابـــســـتـــس

جـــای هـــیـــچـــکـــی جـــز تــــو ، تــــو قـــلـــبـــم نــــیـــســــت

دِلـــه عاشقم بِـــهـــت دِلـــبـــســــتـــس

تـــــــــــــرو خدا تنهام نزار

تـــــــرو خدا تَــرکَــم نَــکُـــن

تــــرو خدا از زندگیم

خودتو نگیر کم نکن

جدیدترین عکس نوشته های غمگین و عاشقانه پاییزی جدیدترین عکس نوشته های غمگین و عاشقانه پاییزی

عکس نوشته های غمگین و عاشقانه

جدیدترین عکس نوشته های غمگین و عاشقانه پاییزی

سلامتی پارچه مشکی های روی دیوار
سلامتی اشک مادر و پدرم
سلامتی آجری ک میزارن زیر سرم
سلامتی خاک تازه قبرم
سلامتی شب اول مرگم
سلامتی اخرین لحظه ک دست میکشن رو چشام
سلامتی آخرین نگام

به سلامتی روزی که من نیستمو کسی نمیفهمه
به سلامتی کسایی که دیگه یادشون نمیمونه کسی بوده
به سلامتی خودم خدام دردم
ب سلامتیمون….

عکس نوشته های غمگین و عاشقانه پاییزی

جدیدترین عکس نوشته های غمگین و عاشقانه پاییزی جدیدترین عکس نوشته های غمگین و عاشقانه پاییزی

عکس نوشته رمانتیک و عشقولانه پاییزی

جدیدترین عکس نوشته های غمگین و عاشقانه پاییزی

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

15