حرکت انسانی و زیبای پلیس برای پسر بچه سرطانی
حرکت انسانی و زیبای پلیس برای پسر بچه سرطانی

عباس عبدالله‌زاده کودک ۱۲ ساله سرطانی مبتلا به «نوروبلاسم» یک آرزو دارد و می‌خواهد پلیس شود.

به همت نیروی انتظامی اهواز و یک انجمن خیریه ، عباس برای یک روز به آرزویش رسید.

عکس جدید حرکت انسانی و زیبای پلیس برای پسر بچه سرطانی

حرکت انسانی و زیبای پلیس برای پسر بچه سرطانی

حرکت انسانی و زیبای پلیس برای پسر بچه سرطانی

حرکت انسانی و زیبای پلیس برای پسر بچه سرطانی

حرکت انسانی و زیبای پلیس برای پسر بچه سرطانی

حرکت انسانی و زیبای پلیس برای پسر بچه سرطانی

حرکت انسانی و زیبای پلیس برای پسر بچه سرطانی

حرکت انسانی و زیبای پلیس برای پسر بچه سرطانی

حرکت انسانی و زیبای پلیس برای پسر بچه سرطانی

حرکت انسانی و زیبای پلیس برای پسر بچه سرطانی

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

2