خلاقیت با بادکنک ها!(۳)

در ادامه سری سوم خلاقیت با بادکنک ها را مشاهده خواهید کرد.این شیوه تزیین بادنک ها از استفاده از دمیدن و چرخاندن آن ها ایجاد میشود و هنرمند این کار فردی ژاپنی به نام Masayoshi Matsumoto است.

خلاقیت با بادکنک ها!(3)

خلاقیت با بادکنک ها!(۳)

خلاقیت با بادکنک ها!(3)

خلاقیت با بادکنک ها!(۳)

خلاقیت با بادکنک ها!(3)

خلاقیت با بادکنک ها!(۳)

خلاقیت با بادکنک ها!(3)

خلاقیت با بادکنک ها!(۳)

خلاقیت با بادکنک ها!(3)

خلاقیت با بادکنک ها!(۳)

خلاقیت با بادکنک ها!(3)

خلاقیت با بادکنک ها!(۳)

خلاقیت با بادکنک ها!(3)

خلاقیت با بادکنک ها!(۳)

خلاقیت با بادکنک ها!(3)

خلاقیت با بادکنک ها!(۳)

خلاقیت با بادکنک ها!(3)

خلاقیت با بادکنک ها!(۳)

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

3