دختر کوچولوی «ژیزل بوندشن» (مانکن برزیلی) که کفش های مادرش را پوشیده است.

دختر کوچولوی «ژیزل بوندشن»
دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

13