تصویر دونات های کهکشانی ابتدا توسط شخصی ۲۲ ساله در فضای انیتساگرام به نمایش گذاشته شد .پس از گذشت چند هفته از انتشار تصویر دونات های کهکشانی آقای سام ملبورن این دونات هارا پخته و دستور پختی از آن را قرار داد او این دوانت ها را برای پسر دوستش پخته بود.

دونات های کهکشانی و ماجرای آن!

دونات های کهکشانی و ماجرای آن!

دونات های کهکشانی و ماجرای آن!

دونات های کهکشانی و ماجرای آن!

دونات های کهکشانی و ماجرای آن!

دونات های کهکشانی و ماجرای آن!

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

99