کم زینک، دوچرخه سوار حرفه ای کوهستان و پیست های دوچرخه سواری هیجانی به حساب می آید که توانست با رسیدن به ارتفاع ۳۰ متری با پرش بین دو تپه مصتوعی به فاصله ۲۴ متری، رکورد بیشترین ارتفاع گرفتن را در کتاب رکوردهای گینس به نام خود ثبت کند.
دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

83