زندگی عجیب زنی که با پنج برادر ازدواج کرده است

در شمال هند و در بعضی از روستاهای این کشور همچون دهردون، خانواده های چند شوهری مرسوم است که فرزندان پسر در خانواده با ازدواج اولین برادر، به وی پیوسته و زندگی شان را با وی ادامه میدهند! گفته میشود پسران خانواده از این رو دست به این کار میزنند تا میراث پدریشان کمتر بین وراث تقسیم شده و شریک کمتری پیدا کند!

زندگی عجیب زنی که با پنج برادر ازدواج کرده است

زندگی عجیب زنی که با پنج برادر زندگی می کند

این زن جوانی که در تصاویر زیر می بینید خم رجا نام دارد و عروس پنج برادر است. رجای ۲۱ ساله اولین بار با یک برادر هم خانه شد و پس از آن چهار برادر د‌یگر شوهر قانونی اش شده‌اند. در نتیجه طفلی به دنیا آمد و او را جی نام گذاشتند.

زندگی عجیب زنی که با پنج برادر ازدواج کرده است

زندگی عجیب زنی که با پنج برادر زندگی می کند

حالا رجا نمیداند که این فرزند از کدامیک از این برادران است. رجا در ابتدا گویا شرم میداشته‌ است ولی تدریجاً به پنج شوهری عادت کرده و امروز خود را خوشبخت می‌شمارد! نکته جالب در این است که همه زنان در این روستا میزبان پنج همسر نیستند، تنها رجا اینطور است چراکه زنا دیگر نهایتاً سه همسر دارند.

زندگی عجیب زنی که با پنج برادر ازدواج کرده است

زندگی عجیب زنی که با پنج برادر زندگی می کند

خانم رجا اولبار به همسری گدو ویرمه ۲۱ ساله درآمد وبعد بیج ۳۲ ‌ساله، سان‌تر به سانتی رمه ۲۸ ‌ساله و پس از آن به گاپل ۲۶ ‌ساله و نهایت به دنیش ۱۸ ‌ساله. همچنین رجا خم نمیداند که پسر یک و نیم ساله اش که جیjey نام دارد از کدامیک از همسرانش است، لاکن او همه پنج شوهرش را دوست دارد و متقابلا همسرانش نیز به او مهر میورزند، زیرا هر یک پنج برادر فکر میکنند که شاید پسر از خودشان باشد!

 

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

91