ساحلی سحرآمیز در ژاپن!

ساحلی در خلیج تویاما،کشور ژاپن وجود دارد که در برخی سال ها فصل بهار در یک شب بخصوص ماهی های مرکب به ساحل می آیند و مانند کرم های شب تاب ساحل را درخشان می کنند.دلیل این پدیده هنوز مشخص نیست.شاید از نظر بیننده این اتفاق و عکس گرفتن از آن کاری ساده باشد اما باید گفت برای دیدن چنین لحظه ای باید مدت های زیادی صبر کرد.

ساحلی سحرآمیز در ژاپن!

ساحلی سحرآمیز در ژاپن!

ساحلی سحرآمیز در ژاپن!

ساحلی سحرآمیز در ژاپن!

ساحلی سحرآمیز در ژاپن!

ساحلی سحرآمیز در ژاپن!

ساحلی سحرآمیز در ژاپن!

ساحلی سحرآمیز در ژاپن!

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

22