ساخت صندلی از بازیافت هواپیما

تا به حال از پنجره هواپیما به موتور جت آن نگاه کردید و فکر می کردید که یک روز می توانید با موتور هواپیما یه صندلی عالی بسازید؟ خب، این کار را شرکت طراحی مبلمان بریتانیا انجام داد و از پوسته ۷۳۷ صندلی طراحی کرد.

ساخت صندلی از بازیافت موتور بوئینگ 737

ساخت صندلی از بازیافت موتور بوئینگ 737

ساخت صندلی از بازیافت موتور بوئینگ 737

ساخت صندلی از بازیافت موتور بوئینگ 737

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

59