سریال جاده قدیم

داستان سریال جاده قدیم

سریال جاده قدیم روایتگر روزهای آغاز زندگی مشترک نعمت و زینت است که پس از عروسی‌اشان همراه با یک گاو که جهیزیه زینت و تنها دارایی آنهاست به تهران می‌آیند. با گم شدن این گاو در بدو ورودشان به شهر دردسرها آغاز می‌شود.

بازیگران سریال جاده قدیم

حمیدرضا آذرنگ، شهرام حقیقت دوست، یکتا ناصر و حبیب دهقان‌نسب از بازیگران اصلی سریال جاده قدیم هستند.

 

تصاویر سریال جاده قدیم

 

سریال جاده قدیم

تصاویر سریال جاده قدیم

 

سریال جاده قدیم

 عکس های سریال جاده قدیم

 

سریال جاده قدیم

سریال جاده قدیم

 

سریال جاده قدیم

تصاویر جدید سریال جاده قدیم

 

سریال جاده قدیم

عکس های بازیگران سریال جاده قدیم

 

سریال جاده قدیم

داستان سریال جاده قدیم

 

سریال جاده قدیم

تصاویر سریال جاده قدیم

 

سریال جاده قدیم

عکس های سریال جاده قدیم

 

سریال جاده قدیم

سریال جاده قدیم

 

سریال جاده قدیم

تصاویر جدید سریال جاده قدیم

 

سریال جاده قدیم

عکس های بازیگران سریال جاده قدیم

سریال جاده قدیم

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

5