سوشی های دوناتی!

یک آشپز چینی با ایده ای جالب سوشی هایی متفاوت به شکل دونات درست کرده است که دیدن تصویرشان خالی از لطف نیست و ایده جالبی نیز هست.

سوشی های دوناتی!

سوشی های دوناتی!

سوشی های دوناتی!

سوشی های دوناتی!

سوشی های دوناتی!

سوشی های دوناتی!

سوشی های دوناتی!

سوشی های دوناتی!

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

63