سیاوش خیرابی و مهرداد صدیقیان در کنسرت محمد علیزاده. از ظاهر مهرداد صدیقیان چنین برداشت می‌شود که یا سرباز است، یا اینکه از رفتار های هیجانی اش رنج می‌برد! وگرنه انسان عاقل در این فصل و شرایط جوی چنین بلایی سر خود نمی آورد!

سیاوش خیرابی و مهرداد صدیقیان در کنسرت محمد علیزاده

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

92