بهنام تشکر از خانواده‌ ای ترک زبان و بواسطه شغل پدرش در شهر بندر انزلی بدنیا امد و دوران نوجوانی خود را آنجا سپری کرد در سال ۱۳۷۵ وقتی ۲۰ ساله بود همراه با خانواده اش از بندر انزلی به ساری مهاجرت کرد و از همان سال فعالیت تئاتری خود را در ساری با بازی در نمایش کمدی میرزا فرفره آغاز کرد

شناسنامه و جدیدترین عکس های بهنام تشکر خرداد ۹۵

بهنام تشکر در سال ۱۳۸۵ با ایدا یزدانی ازدواج کرد

این زوج صاحب یک فرزند پسر بنام کاوه هستند – شباهت همسر وی به عادل فردوسی پور مدت ها شایعه ازدواج تشکر با خواهر عادل فردوسی پور را در فضای رسانه ای کشور به راه انداخت

بهروز تشکر و عبهرام تشکر دو برابر هنرمند دیگر بهنام هستند که بهروز مجری خانواده و بهرام کرگردان تئاتر است

شناسنامه و جدیدترین عکس های بهنام تشکر خرداد ۹۵

شناسنامه و جدیدترین عکس های بهنام تشکر خرداد ۹۵

شناسنامه و جدیدترین عکس های بهنام تشکر خرداد ۹۵

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

97