شکار لحظه ها در آشپزخانه!

آشپزخانه قلب تپنده یک خانه است بخصوص برای خانم ها،اما تا به حال به اتفاقات درون آن با دقت بیشتری نگاه کرده اید؟مثلا لحظه سقوط میوه ها در یک ظرف یا اتفاقاتی ازین قبیل.خب در ادامه تصاویری میبینید که توسط یک تیم حرفه ای عکاسی گرفته شده است.این تصاویر در یک آشپزخانه گرفته شده است و کمی کلک های عکاسی هم در آن نهفته است!

شکار لحظه ها در آشپزخانه!

شکار لحظه ها در آشپزخانه!

شکار لحظه ها در آشپزخانه!

شکار لحظه ها در آشپزخانه!

شکار لحظه ها در آشپزخانه!

شکار لحظه ها در آشپزخانه!

شکار لحظه ها در آشپزخانه!

شکار لحظه ها در آشپزخانه!

شکار لحظه ها در آشپزخانه!

شکار لحظه ها در آشپزخانه!

شکار لحظه ها در آشپزخانه!

شکار لحظه ها در آشپزخانه!

شکار لحظه ها در آشپزخانه!

شکار لحظه ها در آشپزخانه!

شکار لحظه ها در آشپزخانه!

شکار لحظه ها در آشپزخانه!

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

3