مجموعه گورستان و زیارتگاه خالد نبی در یک منطقه کوهستانی و در فاصله ۹۰ کیلو متری شمال شرقی شهرستان گنبد کاووس و ۵۵ کیلو متری شمال شرقی شهرستان کلاله و ۶ کیلومتری روستای گچی سو نزدیک آی تمر از توابع بخش مراوه تپه و بر فراز قله کوه گوگجه داغ در ارتفاع ۷۰۰ متری می باشد.

سنگ مزارهای استوانه ای بلند ، مستقیم و عمود  به شکل اندام مردان ساخته اند،

شکل متفاوت سنگ قبرها در مجموعه گورستان و زیارتگاه خالد نبی

شکل متفاوت سنگ قبرها در مجموعه گورستان خالد نبی

که احتمالاٌ مخصوص گور مردان بوده است. ارتفاع آنها از حداقل یک متر تا حداکثر پنج متر می باشد. این نوع سنگ مزارها اغلب یک خط عمودی را نمایش می دهد.سنگ مزارهایی صلیبی شکل و یا بصورت نیم کره

شکل متفاوت سنگ قبرها در مجموعه گورستان و زیارتگاه خالد نبی

و شبیه دو پستان بزرگ نیز ساخته شده اند که احتمالاٌ مخصوص گور زنان بوده است. اندازه آنها کوتاهتر از سنگ مزارهای گروه اول و مقطع آنها مستطیل شکل می باشد. و در قسمت پهن و گرد که از بالا به پایین آویخته شده است.

شکل متفاوت سنگ قبرها در مجموعه گورستان خالد نبی

شکل متفاوت سنگ قبرها در مجموعه گورستان و زیارتگاه خالد نبی

نمونه هایی از آنها انسان هایی را در ذهن تداعی می کنند که ایستاده و دست به کمر زده اند . راه ارتباطی زیارتگاه خالد نبی کوهستانی بوده، ولی از طریق کلاله و تمرقره قوزی تا آن محل راه دشواری نیست.

بدلیل دوری راه و نبود وسیله نقلیه و کمبود تسهیلات رفاهی در محل و همچنین گرمای شدید تابستان و سرمای زمستان، بهترین زمان برای گردشگری ماه‌های فروردین و اردیبهشت است.

شکل متفاوت سنگ قبرها در مجموعه گورستان خالد نبی

منبع : ایران ناز

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

79