شیوه جدید عکاسی چهره!

این روز ها همه به دنبال جدیدترین ها و متفاوت ترین ها هستند.یک عکاس خلاق برای ایجاد شیوه جدید عکاسی چهره ماکت هایی به شکل فضای موزه و خانه را پدید آورده است که هرشخص سرش ها کج کرده و به دوربین یا مناظر اطراف می نگرد و عکس میگیرد.

شیوه جدید عکاسی چهره!

شیوه جدید عکاسی چهره!

شیوه جدید عکاسی چهره!

شیوه جدید عکاسی چهره!

شیوه جدید عکاسی چهره!

شیوه جدید عکاسی چهره!

شیوه جدید عکاسی چهره!

شیوه جدید عکاسی چهره!

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

13