علی کریمی در کنار مترجم کی‌روش، مرد همیشه در سایه و مرموزی که می‌گویند روی خیلی از تصمیمات کارلوس خان تاثیر مستقیم دارد.

علی کریمی در کنار مترجم کی‌روش

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

50