عکاسی با ماشین های فلزی کوچک!

این روزها اسباب بازی های زیاد ساخته شده تا کدوکان با ان ها بازی کنند.اما یک عکاس خلاق با به ماشین های اسباب بازی فلزی دوران کودکی خود عکس های زیبایی را خلق کرده است که در ادامه میبینید.!

عکاسی با ماشین های فلزی کوچک!

عکاسی با ماشین های فلزی کوچک!

عکاسی با ماشین های فلزی کوچک!

عکاسی با ماشین های فلزی کوچک!

عکاسی با ماشین های فلزی کوچک!

عکاسی با ماشین های فلزی کوچک!

عکاسی با ماشین های فلزی کوچک!

عکاسی با ماشین های فلزی کوچک!

عکاسی با ماشین های فلزی کوچک!

عکاسی با ماشین های فلزی کوچک!

عکاسی با ماشین های فلزی کوچک!

عکاسی با ماشین های فلزی کوچک!

عکاسی با ماشین های فلزی کوچک!

عکاسی با ماشین های فلزی کوچک!

عکاسی با ماشین های فلزی کوچک!

عکاسی با ماشین های فلزی کوچک!

عکاسی با ماشین های فلزی کوچک!

عکاسی با ماشین های فلزی کوچک!

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

37