مدلینگ به سبک ۱۹۷۰

مد و مدلینگ در سال های دور وجود داشته اما استایل ها و فیگور ها وابسته به زمان هر روز در حال تغییر است و سبک های جدیدی ارایه میشود.امروزه مدل ها با لبخند و گاهی خیره به زمین و آسمان در قاب عکاسی ظاهر میشوند اما در گذشته اوضاع عکاسی و مدلینگ با این روز ها متفاوت بوده است.در این مطلب برای شما عکاسی به نام استوک راک دنده عقب گرفته و به مدل عکاسی در سال ۱۹۷۰ بازگشته است.!

مدلینگ به سبک 1970

عکاسی به سبک ۱۹۷۰

مدلینگ به سبک 1970

عکاسی به سبک ۱۹۷۰

مدلینگ به سبک 1970

عکاسی به سبک ۱۹۷۰

مدلینگ به سبک 1970

عکاسی به سبک ۱۹۷۰

دیدگاه‌های شما

نظرات بسته شده است.

مطالب پیشنهادی ما
65